Polska Platforma Tańca: Lublin, 7-9 listopada 2014

Polska Platforma Tańca ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Pierwszą tego typu imprezą w Polsce był przegląd „taniec.pl”, który odbył się w roku 2003 w Warszawie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Do pomysłu powrócono pięć lat później. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Art Stations Foundation zorganizowały dotychczas trzy edycje Polskiej Platformy Tańca – w 2008, 2010 i 2012 roku. Od 2013 roku na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca.

Platforma w kolejnych edycjach będzie realizowana w nowej odsłonie – w miejscach ważnych na kulturalnej mapie Polski, we współpracy z działającym lokalnie środowiskiem tańca. Do udziału zapraszamy wszystkich profesjonalnych twórców działających w obszarze tańca współczesnego oraz klasycznego. Platforma oparta jest na formule konkursowej, której rezultatem będzie trzydniowy pokaz wybranych prac. W edycji 2014 wybór spektakli powierzony został dziesięcioosobowemu jury, w którym znajdują się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca z całego kraju.

Finał Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2014 w Lublinie. Już dziś zapraszamy do Lublina wszystkich miłośników tańca i profesjonalistów zainteresowanych polską twórczością choreograficzną.

Mamy nadzieję, że najbliższa edycja Plaformy przygotowywana wraz z Centrum Kultury w Lublinie stanie się okazją do zacieśnienia współpracy zarówno wewnątrz samego środowiska tańca w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym. Przygotowując edycję Polskiej Platformy Tańca w Lublinie szczególną uwagę poświęcamy partnerom z Europy Środkowej i Wschodniej, tradycyjnie bliskim temu ośrodkowi kulturalnemu.

Pokazy finałowe Polskiej Platformy Tańca staną się jak zawsze okazją do zaproszenia dyrektorów festiwali, ośrodków tańca, dziennikarzy i kuratorów tańca z Europy, USA oraz Azji. Wierzymy, że stanie się to przyczynkiem do zwiększenia obecności polskich twórców na międzynarodowej scenie choreograficznej.

drukuj