CLEVER TEAM: Radek Hewelt, Filip Szatarski

9.11 | godz. 11.00 – 13.00 | SK Centrum KulturyDuet tancerzy / choreografów.

Radek Hewelt – tancerz, choreograf. Swoją karierę taneczną rozpoczął z Teatrem Dada von Bzdülöw w 1992 roku. Po ukończeniu studiów pedagogicznych studiował w latach 1998–2002 taniec i choreografię w P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) w Brukseli. W swoim doświadczeniu zawodowym łączy różne pod względem estetycznym formy artystyczne – od produkcji tanecznych, poprzez teatr, performans, operę, koncerty muzyczne, do instalacji multimedialnych.

Współpracował z wieloma artystami, m.in. z Leszkiem Bzdylem, Katarzyną Chmielewską, Conny Jansen, Cristianem Duarte, Lyndą Gaudreau, Sarą Gebran, Carmen Mehnert, Elio Gervasim, Sebastianem Prantlem, Cezarym Tomaszewskim, Michikazu Matsune i Davidem Subalem, Edittą Braun, Rebeccą Murgi, Nature Theatre of Oklahoma, united sorry (Robertem Steinem i Fransem Poelstrą), Anne Juren, Pieterem Ampem, Andreą Bold, Ewą Bankowską, Cooperativa Performativa, Magdaleną Chowaniec, Anat Steinberg, Olegiem Soulimenką, Christine Gaigg, the Loose Collective. Brał również udział w projektach artystów wizualnych, m.in. Thierry’ego de Mey (Ma mere l’oye) i Katarzyny Kozyry (Lou Salomé). Był też członkiem wiedeńskiego kolektywu arty-stycznego Pathosbüro.

Od 1999 roku kreuje swoje własne projekty artystyczne: Zoom In, 21 minutes, Close-up (pokaz w ramach Polskiej Platformy Tańca 2008), Tonights Tune, Slow Cowboy czy 12 Songs były prezentowane w wielu krajach w Europie: podczas festiwali ImPulsTanz (Wiedeń), Dancas na Cidade (Lizbona), Festival d’Automne (Paryż) czy Springdance (Utrecht). W 2012 roku wspólnie z Filipem Szatarskim założył CLEVER TEAM. Ich pierwszy spektakl Clever Project był prezentowany podczas Gdańskiego Festiwalu Tańca i w wiedeńskim WUK. W marcu 2013 roku zrealizował pracę solową zatytułowaną Substitute show (premiera podczas festiwalu imagetanz w Wiedniu).

www.radekhewelt.blogspot.com


Filip Szatarski jest gdańskim artystą zajmującym się badaniem obszaru szeroko pojętych sztuk tańca i teatru w ich połączeniu z muzyką i sztukami wizualnymi. Od roku 1994 jest związany z Teatrem Dada von Bzdülöw. Jako choreograf, tancerz i dramaturg stworzył 15 autorskich spektakli, zapraszając do współpracy artystów z całego świata. Przez ostatnie 18 lat współpracował z licznymi teatrami tańca: Tanz Hotel Wien, Tanz Atelier Wien, Smafu Compagnie, Osez Project Canada, FeinSinn Company Wien, Blue Elephant Company Düsseldorf. Zajmuje się również realizacją choreografii i ruchu scenicznego dla teatrów dramatycznych w Polsce i za granicą (ponad 40 realizacji).

Chętnie współpracuje z muzykami jako wokalista. Jest autorem parateatralnego zjawiska Jakub, które współtworzy wraz z zespołem Mordy. Z niemiecką grupą Nanoschlaf prowadzi badania w zakresie połączenia improwizacji tańca oraz współczesnej muzyki improwizowanej. W latach 2005–2011 był dyrektorem artystycznym trzech dużych projektów międzynarodowych dla młodzieży: Nietolerancja, Ideale Stadt i Traffic.

Od roku 2011 wraz z Radkiem Heweltem prowadzi długotrwałą inicjatywę mającą na celu wyeliminowanie zjawiska kryzysu z obszaru sztuki współczesnej o nazwie Clever Project. W 2013 roku wyreżyserował spektakl Off-Age z udziałem 20 seniorek w wieku powyżej 60 lat (współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku). Prowadzi warsztaty świadomości ciała i przestrzeni dla profesjonalnych aktorów teatralnych. Jako pedagog tańca uczy improwizacji i podstaw improwizacji kontaktowej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

Laureat stypendiów rządu japońskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Miasta Gdańska (trzykrotnie) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na badania w zakresie improwizacji). Najnowszy wspólny projekt realizowany wspólnie z Radkiem Heweltem, zatytułowany INSTANT OPERA. Adult Crying Inventory, miał premierę w październiku 2014 roku w Wiedniu.

www.cleverprojectcontact.wix.com/cleverproject

powrót do listy drukuj