KIJO

8.11 | godz. 11.00 – 13.00 | SK Centrum KulturyGrupa i fundacja. Platforma stanowiąca przestrzeń dla spotkania, wymiany doświadczeń, współpracy i działania. W procesie współ/tworzenia poszukuje rozwiązań na gruncie improwizacji, improwizacji kontaktowej, tańca współczesnego, teatru fizycznego, podstaw sztuk walki i szeroko pojętego ruchu. Wynika to z różnorodnych doświadczeń scenicznych i specjalizacji członków KIJO. Każdy wnosi do Grupy coś unikatowego, a wspólny mianownik działań KIJO zawsze stanowi RUCH. Za punkt wyjścia do kreowania i odkrywania KIJO obiera ciekawość. Równie ważne w pracy Grupy jest spotkanie w procesie tworzenia.

Repertuar:
MIOKLOIIS (2011), DO (2012), Wszystko to, z czym się (nie) urodziliśmy (2013), Do Witolda (2013), Spokojnie... inni mają gorzej (2014), Gwiezdne Potyczki (2014).

Dance video:
WindFall (2011), AEGIS (2012), Uwolnić Motyla (2012), ribcage (2012), TRESS (2014).

FRU Festiwal – Festiwal Kontakt Improwizacji i Improwizacji.

Grupa KIJO:
Michał Ratajski, Adrian Bartczak, Małgorzata Lipczyńska, Sara Kozłowska, Ilona Gumowska, Ela Stasiak, Emilka Biskupik, Adam Kuza, Maria Majeranowska, Żaneta Górska, Mariusz Marciniak.

powrót do listy drukuj